Vpis otrok v Vrtec pri OŠ Duplek za šolsko leto 2015/16

 

Vpis bo potekal:

od 2. 3. 2015 do 13. 3. 2015 od 7. do 16. ure.

Vloge za vpis lahko dvignete v enotah vrtca, v računovodstvu ter tajništvu šole, najdete jih tudi na naši spletni strani v zavihku “pomembni dokumenti”. Oddate pa jih lahko samo v tajništvu ali računovodstvu.

Starše oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj identifikacijski dokument.

V sredo, 4. 3. 2015, bo v vseh enotah vrtca (Sp. Duplek, Dvorjane, Zg. Duplek) DAN ODPRTIH VRAT, kamor ste vabljeni starši z otroki med 9. in 10. uro.

 

Ravnatelj: Đano Novak

Pomočnica ravnatelja: Milena Drevenšek

Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole v šolskem letu 2015/16

v Osnovni šoli Duplek

Vpis bo potekal sočasno v OŠ Duplek, na podružnici Dvorjane in Zg. Duplek bo v naslednjih terminih:

  • v sredo, 11. 2. 2015, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
  • v četrtek, 12. 2. 2015, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

1. Starše oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj identifikacijski dokument.

2. V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2015 dopolnili starost šest let (rojene v letu 2009). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen.

3. Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico otroka vpisati v javno osnovno šolo ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola soglaša s tem.

Informacije pri šolski svetovalni službi (Marija Baškarad): 02 621 28 11.

Hkrati vas obveščamo, da v mesecu marcu načrtujemo srečanje z vašim prvošolcem in vami.

ŠSS: prof. Marija Baškarad

Ravnatelj: prof. Đano Novak

 

Bolezni v vrtcu

Spoštovani starši!

V vrtcu se pojavljajo različne nalezljive bolezni. Sedaj je aktualna gripa in črevesne virusne okužbe. Vzrok za obolevanje je bivanje otrok v večjih skupinah, kjer je tesen stik med otroki in vzgojiteljicami. Virusne okužbe se širijo preko prijemanja predmetov, igrač… ter po zraku.

Osebje v vrtcu upošteva navodila zdravstveno higienskega režima za preprečevanje in omejitev širjenja nalezljivih bolezni. Najpomembnejše je redno in temeljito umivanje rok z milom. Za prehladom namreč najpogosteje zbolimo ravno zaradi dotikanja nosu ali oči z okuženimi rokami.

Obveznosti staršev v primeru bolezni otroka:

  • vrtec čim prej obvestite o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel vaš otrok
  • ko vas vrtec obvesti o otrokovi bolezni, je potrebno priti čim prej po otroka
  • otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, ko vsaj 1 dan ne bruha ter vsaj 1 dan nima več driske
  • otrok naj tudi doma osvoji dobre higienske navade, zlasti umivanje rok in osebno higieno
  • naj bo otrok čim več na svežem zraku

Hvala za razumevanje!

Marjetka Bezjak, organizator ZHR