OBVESTILO O VPISU OTROK V VRTEC

OBVESTILO

O VPISU OTROK V VRTEC PRI OŠ DUPLEK

ZA ŠOL. LETO 2016/17

V ENOTE SP. DUPLEK, DVORJANE IN ZG. DUPLEK

Vpis bo potekal:

od 7. 3. 2016 do 18. 3. 2016 od 7. do 16. ure.

Vloge za vpis lahko dvignete v enotah vrtca, v računovodstvu ter tajništvu šole, oddate pa jih lahko samo v tajništvu ali računovodstvu.

Starše oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj identifikacijski dokument.

V sredo, 9. 3. 2016, bo v vseh enotah vrtca (Sp. Duplek, Dvorjane, Zg. Duplek) DAN ODPRTIH VRAT, kamor ste vabljeni starši z otroki med 9. in 10. uro.

Pomočnica ravnatelja: Milena Drevenšek

Ravnatelj: Đano Novak

Vloga za vpis
Datoteka

Moj otrok bo šolar

svet_logo

SVETOVALNI CENTER ZA
OTROKE, MLADOSTNIKE
IN STARŠE MARIBOR,
Maribor, Lavričeva ulica 5

Dragi starši bodočih prvošolčkov!
Vabimo vas na starševski večer z naslovom

MOJ OTROK BO ŠOLAR

Solar

v sredo, 17. februarja 2016 ob 17.30 uri
v prostorih Svetovalnega centra Maribor,

Na srečanju bomo govorili o otrokovi zrelosti in pripravljenosti na šolo na telesnem, psihosocialnem in kognitivnem področju; o pomembnosti nekaterih
vprašanj, kot so samostojnost, sodelovanje in upoštevanje pravil za delo v skupini ter o možnostih staršev, da vzpodbujajo otroka na področjih priprave na
branje, pisanje in matematiko.

Srečanje bosta vodili Marinka Bečela, univ. dipl. soc. delavka, spec. za supervizijo, in mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def. iz Svetovalnega centra Maribor.

Več informacij lahko dobite na telefonu 02 23 49 700 ali na spletni strani http://www.svet-center-mb.si.