OBVESTILO

Ljubljana, marec 2018

Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo
bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim
številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za
vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje
vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo
sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne
zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje
kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela
ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje slabše kot plačuje
druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako
zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega
dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost
javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov
uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in
izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo
potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter
dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je
neizbežen.

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije

(v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev,
20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani)

naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja
ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih
stavkovne aktivnosti zaostroval.


Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14 marca 2018, zato na ta dan v vrtcih ne bo izpeljan vzgojno-izobraževani program,
niti ne bo varstva otrok.

V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni v vrtcih po
predhodnem dogovoru (do ponedeljka) z vami starši, bodo stavkajoči
poskrbeli za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z
vidika njihove varnosti (a le v skupini v Sp. Dupleku, v kateri bo na dan
stavke zagotovljeno nujno varstvo).

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim
prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo
stavka povzročila.

Glavni stavkovni odbor SVIZ