Starševski večer

Spoštovani!

Ob vpisu v prvi razred vabimo starše bodočih prvošolčkov na starševski večer z naslovom MOJ OTROK BO ŠOLAR. Prosimo šolsko svetovalno službo, da informacijo prenese staršem ob vpisu v prvi razred.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

VABILO

 mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def.
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Lavričeva 5, 2000 Maribor

tel.:02/2349707
alenka.vrlic-danko@guest.arnes.si

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2019/2020

RAZPIS


ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

V OSNOVNI ŠOLI DUPLEK

Vpis. ki bo potekal sočasno na OŠ Duplek, na podružnici
Dvorjane in Zg. Duplek, bo v naslednjih terminih:


– v torek, 5. 2. 2019, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
– v sredo, 6. 2. 2019, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

1. Starše oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj
identifikacijski dokument.

2. V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v
koledarskem letu 2019 dopolnili starost šest let (rojene v letu 2013). V
skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu
otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v
šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok
ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga
zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo
obvezen.

3. Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico otroka
vpisati v javno osnovno šolo ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem
okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno
šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola soglaša s tem.

Informacije pri šolski svetovalni službi (Marija Baškarad): 02 621 28 18
ali na marija.baskarad@os-duplek.si.

Ravnatelj:
prof. Đano Novak