Programi

OTROCI VRTEC 1

Dnevni program

zajema vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok. Organiziramo predšolsko vzgojo in izobraževanje za prvo in drugo starostno obdobje (za otroke od
11. meseca do vstopa v šolo). Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke. Vzgojno delo je prilagojeno starosti oz.
razvoju otroka. V redne oddelke vrtca vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere imamo organizirano individualno strokovno pomoč. Naša
temeljna naloga je kvalitetno izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva, nege in prehrane otrok do vstopa v šolo ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroka.

Poslovni čas vrtca

 

Naše šolsko leto traja od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017. Enote vrtca so odprte neprekinjeno vse leto, od ponedeljka do petka. V času šolskih počitnic in ob
dnevih pred prazniki bo zaradi racionalizacije stroškov za otroke, vpisane v enoto vrtca Dvorjane, dežurstvo organizira vpisane v enoto Zg. Duplek –
oddelka v podružnični šoli Zg. Duplek, organizirano dežurstvo v enoti vrtca Zg. Duplek.

Starši boste pred vsakimi počitnicami dobili vprašalnike, na katerih boste označili prisotnost vašega otroka in nam s tem omogočili lažjo organizacijo
dela.

Poslovni čas enot je prilagojen potrebam staršev:

 • enota Zg. Duplek obratuje od 6.00 do 16.30 ure, oddelka v podružnični šoli Zg. Duplek od 6.00 do 16.00
 • enota Sp. Duplek obratuje od 6.00 do 16.30 ure
 • enota Dvorjane obratuje od 6.00 do 16.00 ure

Po sklepu sveta zavoda in v dogovoru z ustanoviteljem se lahko notranja organizacija spremeni tudi med letom, upoštevajoč racionalnost, ekonomičnost
poslovanja in glede na potrebe staršev.

Obogatitveni programi

so namenjeni otrokom drugega starostnega obdobja. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca v okviru dnevnega programa in so za starše brezplačni.

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje dejavnosti:

 • lutkovni krožek v enoti Spodnji Duplek. Izvajalki: Jerneja Plešivčnik in Nina Gajšek
 • nemščina za najmlajše v enoti Spodnji in Zgornji Duplek. Izvajalka: Alojzija Zore
 • Cici planinec v enoti Spodnji in Zgornji Duplek. Izvajalki: Jerneja Plešivčnik,
 • pevski zbor v enoti Sp. Duplek. Izvajalka Nataša Horvat

planinci

Dodatni programi

so namenjeni otrokom drugega starostnega obdobja in so plačljivi s strani staršev. Potekajo izven rednega programa vrtca in sicer po 15. uri.

Dodatne programe izvajajo zunanji izvajalci glede na interes otrok in staršev in potekajo v obliki tečajev:

 • plesni tečaj. Izvajalka Tina Rep
 • Vadba za malčke. Izvajalka Sabina Veit
 • Baletna pravljica. Izvajalka Lea Sitar
 • Glasbena košarica. Izvajalka Barbara Kolarič

OTROCI GLASBA

URNIK DODATNIH DEJAVNOSTI:

Vadba za malčke

V telovadnici OŠ Duplek

petek: od 15.15 do 16.15

Plesni tečaj

Vrtec Sp. Duplek

sreda: od 15.00 do 15.45

petek: od 15.00 do 15.45

Vrtec Zg. Duplek

četrtek: od 15.15 do 16.00

Šola Zg. Duplek – Žitečka vas

torek: od 15.00 do 15.45

Glasbena košarica

Vrtec Zg. Duplek

ponedeljek: od 15.00 do 15.45

Vrtec Sp. Duplek

ponedeljek: od 16.05 do 16.50

Baletna pravljica:

četrtek: od 16.15 do 17.00

HopHop vadba

Vrtec Sp. Duplek

torek: od 14.45 do 15.30

od 15.40 do 16.25

 

Vrtec Zg. Duplek

sreda: od 14.45 do 15.30

od 15.40 do 16.25

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja